Καθαρισμός φανών (φανάρια)

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν πολυκαρβονικό πλαστικό στο εξωτερικό κάλυμμα των φαναριών τους. Με την πάροδο του χρόνου, με την έκθεση στον ήλιο και την ατμόσφαιρα, το υλικό αυτό θολώνει. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η απόδοσή τους και συνεπώς η οδηγική ασφάλεια.
Στην Glassfit® αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των θολωμένων φαναριών γρήγορα και οικονομικά.