ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - FAQ

Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παρμπρίζ στο αυτοκίνητό μου, καλύπτομαι από την ασφάλειά μου;
Εφόσον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας περιέχεται  η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων τότε η ασφαλιστική σας εταιρία θα αποζημιώσει το κόστος της αντικατάστασης, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επηρεάζεται το Bonus Malus.
Τι πρέπει να κάνω;
Εάν δεν μπορώ να έρθω στο κατάστημά σας για την αντικατάσταση, τι γίνεται;
Πόση ώρα διαρκεί η αντικατάσταση ενός εμπρόσθιου ή οπίσθιου κρυστάλλου;
Υπάρχει διαφορά στην αντικατάσταση από την επιδιόρθωση ενός κρυστάλλου;
Γιατί να προτιμήσω επιδιόρθωση του εμπρόσθιου παρμπρίζ και όχι αντικατάσταση;
Η επιδιόρθωση γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο του παρμπρίζ;
Πότε επιδιορθώνεται το κρύσταλλο;
Υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει;
Επηρεάζεται η στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος;
Καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρία η επισκευή του εμπρόσθιου παρμπρίζ ;
Μπορούν να επισκευαστούν τα πλαϊνά και τα οπίσθια κρύσταλλα;
Τα κρύσταλλα είναι γνήσια;
Τι είναι ο δείκτης 43R επάνω στο κρύσταλλο;
Αμέσως μετά την αντικατάσταση του παρμπρίζ μπορώ να πλύνω το αυτοκίνητό μου;