Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας με το όνομα χώρου www.glassfit.gr (εφεξής καλούμενη ως η «Ιστοσελίδα»), την οποία διαχειρίζεται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AUTOGLASSFIT Α.Ε.», (εφεξής καλούμενη ως ο «Διαχειριστής» ή η «AUTOGLASSFIT»).  υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της και στις διατάξεις του παρόντος τμήματος με τίτλο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.   
Η AUTOGLASSFIT σέβεται  το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Στο παρόν τμήμα αναφέρονται συνοπτικά οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η AUTOGLASSFIT και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί, εάν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.
Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς από τον Διαχειριστή και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την εκ μέρους τους αποδοχή όλων των τυχόν τροποποιήσεων τους.
Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα Υποκειμένου  
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να πλοηγείται στο μεγαλύτερο μέρος της Ιστοσελίδας και να ενημερώνεται από αυτή, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και  τη συλλογή προσωπικών  δεδομένων  του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα.
Ειδικότερα, επιλέγοντας να κλείσει ραντεβού μέσω της Ιστοσελίδας σε κατάστημα του δικτύου της AUTOGLASSFIT, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία στην ειδική φόρμα της Ιστοσελίδας:

  1. Το ονοματεπώνυμό του,
  2. Την ηλεκτρονική του διεύθυνση (E-mail),
  3. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας,
  4. Τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, για το οποίο κλείνεται το ραντεβού,
  5. Τη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου και
  6. Την ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητό του.

Η AUTOGLASSFIT δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής καλούμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον τα εισάγουν εκεί οικειοθελώς οι ίδιοι οι χρήστες – υποκείμενα των δεδομένων.
Η καταχώρηση των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη στην ειδική φόρμα της Ιστοσελίδας για το κλείσιμο ραντεβού σε κατάστημα του δικτύου της AUTOGLASSFIT, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, καλείται να δώσει ρητώς τη συναίνεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.  
Ειδικότερα, ο χρήστης  αποδέχεται και συναινεί όπως η AUTOGLASSFIT Α.Ε., υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3625/2007 και ισχύει) και του Ν.  3471/2006, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του χρήστη, την  υποστήριξη και  εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της AUTOGLASSFIT συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της AUTOGLASSFIT κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.      
Επιπλέον, ο χρήστης δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την AUTOGLASSFIT, να του αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προσφορές, εκτός και αν  επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προσφορές, αποστέλλοντας  μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[@]glassfit.gr.
Ο χρήστης  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την AUTOGLASSFIT στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info[@]glassfit.gr ή στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλέφωνο 8001180020.
Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η AUTOGLASSFIT δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Σε περίπτωση παραπομπής των χρηστών της Ιστοσελίδας προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links), ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι τρίτοι.
Χρήση Cookies
Δια της παρούσας Ιστοσελίδας, δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της, διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της παρούσας πολιτικής, μεταξύ του Διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη, κατ’ αρχάς θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης, ενώ σε περίπτωση που αυτή προσπάθεια αποβεί άκαρπη, αρμόδια για την επίλυση κάθε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.