Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (18-9-2022)

This image for Image Layouts addon

Πρόσκληση
σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Novus City Hotel

Λήψη Πρόσκλησης