Η Διοικητική ομάδα της εταιρίας

 

Πρόεδρος: Κ. Βαρδακαστάνης
Αντιπρόεδρος: Σ. Γκινάκης
Διευθύνων Σύμβουλος: Ε. Ξενάκης
Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος: Ν. Μπλάνας
Μέλη: Β. Παντζής
  Α. Πολυχρονίδης
  Μ. Ρεθυμνιωτάκη
Οικονομικός Διευθυντής: Ι. Ζιώγας
Νομικός Σύμβουλος: Ν. Λιαπάκης
Τεχνικός Διευθυντής: Χ. Σταματόπουλος
Προϊσταμένη Εξυπηρέτησης Ζημιών: Σ. Δερμεντζή