Η Διοικητική ομάδα της εταιρίας

 

Πρόεδρος: Κ. Βαρδακαστάνης
Αντιπρόεδρος: Ι. Θειακούλης
Διευθύνων Σύμβουλος: Ε. Ξενάκης
Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος: Ι. Οικονόμου
Μέλη: Α. Μόσχου
  Α. Πολυχρονίδης
  Μ. Καδάς
Οικονομικός Διευθυντής: Β.Τσαρμπόπουλος
Νομικός Σύμβουλος: Η. Κουτρουμάνος
Τεχνικός Διευθυντής: Κ. Βαρδακαστάνης
Προϊσταμένη Εξυπηρέτησης Ζημιών: Σ. Μπασματζή