Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Novus City Hotel

 

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy