Επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η Αύξησης Κεφαλαίου της GLASSFIT A.E. με κάλυψη του στόχου των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 100 χιλ. ευρώ.

emtpy