Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-9-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο «TITANIA»

 

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy