Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14-6-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 14 Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο «NOVOTEL»

 

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy