Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28-6-14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 28 Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE»

 

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy