Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 
Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 

Λήψη Πρόσκλησης

 

Επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η Αύξησης Κεφαλαίου της GLASSFIT A.E. με κάλυψη του στόχου των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 100 χιλ. ευρώ.

emtpy