Κινητή εξυπηρέτηση

Αν για κάποιο λόγο το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί, η Glassfit® αναλαμβάνει να στείλει μία από τις άρτια εξοπλισμένες κινητές μονάδες που διαθέτει και να ελέγξει επιτόπου τη ζημιά.
Στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι τεχνίτες μπορούν να προχωρήσουν στην επισκευή ή ακόμα και στην αντικατάσταση των κρυστάλλων. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες ή να υπάρχει στέγαστρο και χώρος στάθμευσης. Η Glassfit® διαθέτει Κινητές Μονάδες Εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα.