Αντικατάσταση Οπίσθιου Κρυστάλλου

Αν υποστεί ζημιά το οπίσθιο κρύσταλλο ενός οχήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης αφού αυτό διασπάται σε μικρά θραύσματα. Πρέπει λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν να αντικατασταθεί γιατί με ένα σπασμένο κρύσταλλο το όχημα και οι επιβάτες εκτίθενται σε πολλούς εξωτερικούς κινδύνους.