Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία GLASSFITA.E., ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρεία συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,·τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.glassfit.gr/index.php/el/oroi-prostasias-prosopikon-dedomenon.html προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

 1. Ποιοι είμαστε
  H GlassfitA.E. εισάγει και εμπορεύεται κρύσταλλα οχημάτων με κύριους αποθηκευτικούς χώρους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχοντας στο σύνολό της από τις μακροβιότερες παρουσίες στον τομέα επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων, σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, με το νέο όνομα Glassfit®.
 2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
  1. Δεδομένα Επικοινωνίας. Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας συλλέγονται όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
  2. Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας. Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies της εταιρείας).
  3. Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών. Πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου επισκευαστή, της ταυτότητας πελάτη και του αριθμού σύμβασης, υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων.
  4. Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη. Πληροφορίες όπως ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, του κατόχου του οχήματος, πληροφορίες εγγύησης, στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα επισκευαστή, αποτελέσματα καμπάνιας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.
  5. Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος. Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).
  6. Στοιχεία τιμολόγησης. Τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.

   Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.
   Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, τηλεφωνικά  ή μέσω της ιστοσελίδας μας, για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
  2. .Κατά την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.
  3. Εάν απαντήσετε στις προωθητικές ή εμπορικές ενέργειες μας
  4. Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από Εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή άλλους συνεργάτες μας.
 4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
  1. Επισκευές Οχημάτων. Για την επεξεργασία της επισκευής του οχήματός σας.
  2. Υποστήριξη Πελατών. Για απάντηση σε ερωτήματα σας.
  3. Προωθητικές ενέργειες. Για την ενημέρωση σας σχετικά με τα νέα και τις προσφορές μας
  4. Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών. Για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας
  5. Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
  6. Ανάκληση προϊόντος. Για την σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ανάκληση προϊόντων μας από την αγορά.
  7. Κατάρτιση προφίλ. Για την δημιουργία και παροχή  εξατομικευμένων προσφορών.
 5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
  2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketingή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
  3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
  1. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την εταιρεία μας για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και σύμφωνα με την νομοθεσία.
  2. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.
  3. Τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται για τρία (3) έτη.
  4. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.
  5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο 2105573450.
 7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας
  Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
  • κρυπτογράφηση
  • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
  • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
  • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
  • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
  • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».
 8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;
  1. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.
  2. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της συμβατικής μας υποχρέωσης προς εσάς δύναται να διαβιβάσουμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επισκευής του οχήματός σας.
  3. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.
 9. Τα δικαιώματά σας
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
  1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
  2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
  4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 10. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).
 11. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ
  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο info[@]glassfit.gr.
  Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την κυρία Χριστοπούλου Αντωνία. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο dpo[@]glassfit.gr.
 13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
  Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29/05/2019.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά emailπροκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.